ANUP - Proiecte Europene
 „Leonardo”
» CESE
» EuroRubik
» Europastage
» I-Move
» Re-Fine
» In-service training
» BILA
» COSA
» LALERA
» REARWINDOW
 „Socrates”

ANUP a desfăşurat o activitate bogată la nivel european, echipa condusă de prof. Ileana Boeru fiind partenera unor numeroase instituţii de prestigiu din întreaga Europă. Vă prezentăm în continuare un sumar al acestor experienţe.

ATENŢIE! Instituţiile care doresc să participe alături de ANUP în proiecte europene, sunt rugate să ne contacteze.

Programul „Leonardo da Vinci”

Programul de finanţare al Uniunii Europene intitulat „Leonardo da Vinci” îşi propune să promoveze proiectele transnaţionale bazate pe cooperarea dintre diverşi actori din câmpul educaţiei vocaţionale: instituţii de educaţie, şcoli profesionale, universităţi, firme private, camere de comerţ etc. Astfel, se urmăreşte creşterea mobilităţii actului de educaţie, dezvoltarea de inovaţii şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei. Programul „Leonardo da Vinci” îşi propune să îi ajute pe oameni să-şi dezvolte competenţele fără a ieşi din ritmul normal al vieţii de zi cu zi.

ANUP - Proiectele în cadrul „Leonardo da Vinci”

Coordonatorul de proiect este doamna Ileana Boeru.

CESE - Engleză comercială pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Obiectivul proiectului este să identifice materiale şi metodologie (DVD şi materiale complementare web site-ului) pentru învăţarea şi autoînvăţarea englezei comerciale în întreprinderi mici şi mijlocii şi nu numai. Cu sprijinul tehnologic al firmelor, cursanţii trebuie să treacă de la nivelul A2 la B2 (de la începători la intermediari) conform Cadrului comun european pentru limbi străine elaborat de Comisia Europeană. Materialele şi metodologia trebuie să fie flexibile şi transferabile; concepute pentru roluri profesionale care pot fi sponsorizate de firmă având totodată caracteristici multiculturale. Aceste materiale şi metodologii trebuie să fie compatibile cu tehnologia întreprinderilor în aţa fel încât să poată garanta un beneficiu atât firmei, cât şi cursanţilor şi care au ca scop transformarea acestor companii în organizaţii ale învăţării.

Parteneri:
 • ITALIA: CESPIM, ISFOL, Associazione "Smile", Multilab, London Chamber of Commerce and Industry and Examination Board - italian representative;
 • MAREA BRITANIE: Training Partnership Limited;
 • GERMANIA: CGIL Bildungswerk
 • PORTUGALIA: CECOA
 • ROMÂNIA: Şcoala Română de Afaceri, ANUP

Informaţii suplimentare: Manualul se poate obţine gratuit pe suport electronic (CD) la sediul universităţii.

sus

EURORUBIK - Bază de date cu experienţe semnificative de formare profesională

Proiectul are ca obiectiv de cercetare identificarea în fiecare ţară participantă a celor mai relevante experienţe de formare profesională continuă pentru muncitori care au o calificare scăzută şi care lucrează în întreprinderi mici din sectorul metalurgie-mecanică. Rezultatele cercetării vor forma un „repertoar” care va cuprinde linii directoare şi recomadări validate la nivel european pentru realizarea proceselor de formare profesională la nivel individual sau colectiv, împărtăşite de partenerii sociali, flexibile şi personalizate pentru muncitori cu o calificare redusă, fără perspective profesionale şi care lucrează în întreprinderi mici si mijlocii (nu mai mari de 50 angajaţi), încadraţi în metalurgie sau industria mecanică. Repertoarul va propune un model pe care fiecare partener să-l poată adapta la propriile realităţi. El va descrie principalele faze ale proceselor de formare, bazate pe următoarele principii: formarea este definită în funcţie de capacităţile muncitorilor şi de propriile lor scopuri; cu implicarea partenerilor sociali ca o garanţie a dreptului lor la învăţarea de-a lungul vieţii şi în relaţia cu nevoile întreprinderilor mici şi mijlocii, valorizând învăţarea prin conştientizarea competenţelor noi achiziţionate şi împărtăşind procesele de învăţare între partenerii sociali. Astfel, perspectivele de ocupare a muncitorilor implicaţi în formare vor creşte.

sus

Europastage

Proiectul îşi propune să construiască un sistem integrat de formare permanentă care să faciliteze angajaţilor din întreprinderi mici şi mijlocii care lucrează în sectorul mecanico-textil şi textil-modă, stagii în întreprinderi mici şi mijlocii din Europa, insistându-se pe un acces uşor şi de calitate al angajaţilor. Dintre obiectivele proiectului, menţionăm crearea în fiecare ţară a unui parteneriat local al actorilor interesaţşi de formarea permanentă şi de o politica activă în domeniul formării profesionale, şi elaborarea unor analize care să se refere la actele normative, organizaţionale şi administrative cu privire la formarea profesională.

Parteneri
 • ITALIA: Attivamente, Universitatea PIN din Prato,Cedit - Sindicatul din Toscana
 • GERMANIA: IEIE Stuttgart
 • SUEDIA: Universitatea Boras
 • SPANIA: Junta de Andalucia
 • ROMÂNIA: ANUP

Informaţii suplimentare: Manualul se poate obţine gratuit pe suport electronic (CD) la sediul universităţii.

sus

I-Move

Proiectul îşi propune efectuarea unei analize asupra a 4 mari teme privind impactul şi eficienţa educaţiei continue: 1. structura şi rolul analizei necesităţilro de formare, 2. modele pentru managementul resurselor pentru educaţie continuă, 3. modalităţi practice şi condiţii ale învăţării şi formării, 4. certificarea aptitudinilor şi recunoaşterea învăţării non-formale. Proiectul îşi propune să studieze aspectele menţionate pentru a identifica modele şi „reguli” de funcţionare ale educaţiei continue ca proces de dezvoltare.

Parteneri
 • ITALIA: NFEA - Ente Nazionale per la Formazione e l'Ambiente, CHIRONE 2000 S.r.l., Università Ca' Foscari di Venezia, IRSEA - Istituto di Ricerche sulla Società e l'Economia dell'Apprendimento
 • SPANIA: O.N.E.CO. Global Training
 • MAREA BRITANIE: Forum of Private Business
 • GERMANIA: Akademie Überlingen Neue Medien GmbH
 • ROMÂNIA: ANUP
sus

ReFine

Este un proiect promovat de Universitatea din Lille din Franta şi se referă la certificarea şi autorizarea competenţelor dobândite în sistemul eudcaţiei formale, non-formale şi informale. La nivel national, un grup de parteneri din universităţi, instituţii de educaţia adulţilor şi formarea profesională, din sectorul voluntar, din organizaţii de tineret, sindicate şi patronate să testeze cum anume se pot autoriza în mai multe ţări din Europa formările dobândite de-a lungul vieţii, elaborând grile de sisteme de autorizare care să permită mobilitatea forţei de muncă în Europa.

Parteneri:
sus

BILA - Portal pentru bilingvism şi multilingvism în Europa

BILA reprezintă bilingvism, deci în două limbi. Aproape jumătate din populaţia UE este, în principiu, bilingvă. Aceşti vorbitori cresc folosind de la naştere două limbi şi dispun de cunoştinţe şi competenţe în ambele limbi. De fapt, una din limbi este dominantă ca limbă maternă, dar şi a doua poate fi folosită în egală măsură.

BILA este un portal pentru promovarea bi- şi multilingvismului în Europa. În prezent sunt trei proiecte:

  1. BILA Train-Analysis - Un proiect de referinţă în cadrul programului de formare profesională Leonardo-da-Vinci care a cercetat status quo al multilingvismului în pregătirea profesională în Europa.

  2. BILA Train-in-Practice - Un program-pilot în cadrul programului de formare profesională European Leonardo-da-Vinci, care dezvoltă pentru trei profile profesionale programe bilingve de formare profesională.

  3. BILA-Learn - Projectul-pilot GRUNDTVIG pentru promovarea învăţării simultane a două limbi pornind de la existenţa competenţelor de bază în educaţia adulţilor.

Ţările care participă la proiect sunt următoarele:

 • Germania - (IEIE, Universitatea Evanghelică din Reutlingen Ludwigsburg,
                        Berlitz - Stuttgart)
 • Austria - (Verrein multikulturel, Akzente Salzburg)
 • Grecia - (Universitatea Tehnică din Creta)
 • România - (ANUP)
 • Turcia - (AK Turkish Youth Association)

sus

COSA

Proiectul C.O.S.A. : "A impartasi si a organiza cunostintele din cadrul companiei -Metode, unelte si instrumente pentru redistribuirea cunostintelor din cadrul interprinderilor mici si mijlocii".

Proiectul si-a propus ca scop sa realizeze si sa difuzeze metodologii si instrumente de crestere a folosirii managamentului cunoasterii de catre intreprinderile mici si mijlocii prin:

 • Dezvoltarea si diseminarea instrumentelor care sa faciliteze re-distribuirea si valorificarea " cunostintelor interne " si rolul lor in asigurarea competitivitatii
 • Dezvoltarea continua a unui sistem de management al cunoasterii care sa poata explicita lacunele existente intre cunoasterea insusita si cunoasterea care trebuie sa fie insusita, precum si conceperea unei strategii de invatare intentionala care sa poata integra atat componenta formala cit si cea non-formala.

Rezultatul final al proiectuilui C.O.S.A. va fi "modelul C.O.S.A. " testat, validat si diseminat la nivel european in tarile partenere ( Estonia, Germania, Italia, Romania si Spania).

Modelul C.O.S.A. va contine :

 • Un model de analiza proprie cu scopul de : i)a identifica cunoasterea interna referitoare la cresterea competitivitatii; ii) a identifica lacunele de cunoastere ; iii)a identifica strategiile adecvate de cunoastere
 • Modele comportamentale de invatare, training si de organizare a cunoasterii interne : i) stabilirea cunoasterii interne ; ii) dezvoltarea unei expertize de diseminare ; iii) transmiterea cunoasterii interne catre beneficiari
 • Instrument tutorial la distanta : crearea unui site web care sa conduca procesul de reproducere si redistribuire al cunoasterii interne

sus

LALERA - Invatarea limbii italiene prin radio

sus
despre anup | proiecte | evenimente | contact
web design: www.ksd.ro